In deze container passen ongeveer 17 volle vuilniszakken à 60 liter. De container past niet door een normale deuropening.

Kunststof rolcontainers worden het meest gekozen.